Boję się…
Boję się myśli
Boję się słów
Boję się przypuszczeń
Zdrady
Zazdrości
Zwątpienia
Boję się samej siebie

Nie chcę,a jednak…
To się dzieje niezależnie ode mnie
Chyba…

Wyłączyć się
Nie myśleć
Zapomnieć o wszystkim
Zasnąć

Nie umiem…

Aby szybciej do wiosny…